Przyzwolenie zintegrowane brwinów

Zezwolenie zintegrowane

Przyzwolenie zintegrowane jest konieczne dla firm, które mogą truć środowisko. W Polsce to zezwolenie obowiązuje od 2001 roku, a w Unii Europejskiej od 1996 roku.
Pozwolenie zintegrowane jest związane z każdym działaniem, które może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zadaniem tego przyzwolenia jest zastąpienie zezwoleń sektorowych. Do dopuszczeń sektorowych kwalifikujemy pozwolenia związane z emisją gazów albo pyłów do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód albo ziemi, wytwarzaniem odpadów, zezwolenie wodnoprawne powiązane z poborem wód.
Posiadanie zezwolenia zintegrowanego zwalnia z obowiązku posiadania przyzwoleń sektorowych. Wniosek o jego wydanie ma obowiązek okazywać stosowanie przez fabrykę najlepszych dostępnych technik.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap