Instalacje budynkowe ziębice

Rozporządzenie tyczące się instalacji budynkowych telekomunikacyjnych

Ergonomiczność oraz sposób założenia kwestii takich jak instalacje budynkowe telekomunikacyjne formułuje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Według tego dokumentu tego modelu instalacja musi świadczyć usługi telekomunikacyjne, takie jak usługa transmisji danych za sprawą szerokopasmowego dostępu do internetu. Prócz tego powinna rozprowadzać usługi programów telewizyjnych a także radiofonicznych przez przeróżnych dostawców zgodnie z normą równego dostępu oraz neutralności technologicznej. Rozporządzenie dotyczy budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej, w tym także tych które są przeznaczone do potrzeb oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania a także do budynków zamieszkania zbiorowego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap