Oczyszczanie ścieków w przemyśle

Oczyszczanie ścieków w przemyśle

Działalność przedsiębiorstw w wielu branżach nierozerwalnie wiąże się z generowaniem odpadów, w tym ścieków. W wielu przypadkach odprowadzanie ścieków przemysłowych do istniejących oczyszczalni komunalnych i przemysłowych jest niemożliwe lub bardzo kosztowne. Rozwiązaniem w tym zakresie jest budowa i uruchomienie własnej oczyszczalni ścieków przemysłowych, co w dłuższej perspektywie czasowej okazuje się inwestycją przynoszącą realne korzyści finansowe, ale także jest rozwiązaniem ekologicznym gdyż nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska. Przemysłowa oczyszczalnia ścieków uniezależnia zakład przemysłowy od innych odbiorców ścieków dzięki czemu może on realizować bez przeszkód swoją produkcję. Najczęściej stosowane są w przemyśle mięsnym, papierniczym, włókienniczym, spożywczym, medycznym i innych rodzajach działalności generujących ścieki przemysłowe. Ścieki mogą być oczyszczane metodą mechaniczną, chemiczną i biologiczną. Często wykorzystywane są wszystkie metody oczyszczania w ramach jednego systemu oczyszczania ścieków przemysłowych.Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap